LOKACIJE
KUPSKA DOLINA
Rijeka Kupa sa svojim pritokama urezala se u vapnenački reljef Gorskog kotara stvorivši pri tome izuzetne prirodne ljepote. Izvor Kupe, koji se nalazi pod upravom NP Risnjak te izvorišta njenih pritoka, ali i sami vodeni tokovi atraktivni su motivi za fotografe.
Ispod naselja Skrad, potok Curak izvire u polušpilji koja je umjetno zajažena te se iz nastalog jezerca napaja "Munjara", mala hidrocentrala izgrađena 1922. godine. Preljev iz jezera spaja se s vodom iz velikog slapa koji pada sa stijene iznad samog izvora te skupa teku prema spoju sa potokom Jasle. 

Jasle su mali vodeni tok koji se urezao u susjedni kanjon stvarajući atraktivne slapiće između stijena iznad kojih je uređena turistička šetnica na čijem gornjem kraju postoji mala špilja "muževa hiža" - simpatična za razgledavanje ako posjedujete vlastitu rasvjetu.

Curak, nakon spoja sa potokom Jasle i vodom koja se vraća kroz "Munjaru" teče dalje atraktivnim koritom. Tok potoka praćen je šetnicom te premošten sa nekoliko pješačkih mostova sve do utoka u rijeku Kupicu.
PLANINSKI VRHOVI
Fužine, svojim geografskim položajem, nameću se kao odlično polazište za mnoge markirane rute po planinskim vrhovima Gorskog kotara. 

Bliski vrhovi kao npr. Bitoraj, Viševica, Medviđak, Zagradski vrh, Kobiljak, Tuhobić dostupni su planinarskim stazama iz samog mjesta, dok za nešto udaljenije vrhove kao Bijele i Samarske stijene, Bjelolasica, Risnjak, Snježnik postoje ceste koje vode do
početaka markacija.

Sve rute su solidno markirane o čemu najviše brine Planinarski savez Hrvatske.

Na nekoliko lokacija postoje planinaska skloništa i domovi koji mogu poslužiti kao odmorište u slučaju lošeg vremena ili ako vas "ulovi" noć na terenu.
Kako se Fužine nalaze na rubnom dijelu goranske ploče, nerijetko je slučaj da sa okolnih vrhova imate prekrasan pogled na Sjeverni Jadran i otoke.
GRANICA MEĐUZEMLJA
Međuzemlje je moj naziv za Gorski kotar kao jedan reljefni oblik koji dijeli kontinent i obalu te je od davnine bio prepreka putnicima i trgovcima. 

Reljefno, Gorski kotar završava izuzetno naglo, tako da na mnogim lokacijama kojim prolaze prometnice iz guste šume brzo izlazite na stjenovito-travnati reljef primorskog zaleđa te vam se otvaraju predivni vidici na Kvarner.

Taj predio izuzetno je bogat raznovrsnom florom i faunom i malim naseljima odličan je izbor za ljubitelje fotografije. Ruševine (zidine) starih naselja, vidikovci, energetski krugovi, vjetrenjače - sve to su odlične pozadine ili motivi sami za sebe ako želite snimati kadrove kojima će se svatko diviti. 

To je predio kojim luta velik broj polu-divljih konja koji su slobodni u prirodi i koji su isto tako predivan motiv svakom fotografu.
CONTACT
You want to know more ? You can contact us by this form.
CONTACT ADDRESS

brice@sensode.com

Tél : 06 28 55 81 22

11 avenue général Estienne
06000 NICE

SEND
©2016 - OPENELEMENT. TEMPLATE réalisé par  SENSODE